Waardering voor onze Vrijwilligers

Waardering voor onze Vrijwilligers

Waardering voor onze Vrijwilligers

25 januari 2023

Woonopmaat heeft ruim tweehonderdzestig vrijwilligers. Allemaal mensen die stuk voor stuk in hun vrije tijd een bijdrage leveren aan de dingen die we doen. Daar zijn we heel erg blij mee en we waarderen hen enorm. Om hen te laten weten hoe belangrijk ze voor ons zijn, nodigden we ze uit voor een speciale vrijwilligers nieuwsjaarreceptie op donderdag 19 januari. In de foyer van het Kennemer Theater in Beverwijk ontmoetten de medewerkers van Woonopmaat ruim honderd vrijwilligers.

Vrijwilligers die een bewonerscommissie runnen en bezig zijn met saamhorigheid, vrijwilligers in de wijk die bezig zijn met leefbaarheid, vrijwilligers die bezig zijn met energie besparen of meewerken aan een verduurzamingsproject. We hebben ze allemaal gezien en gesproken. En natuurlijk ook vrijwilligers in de huurdersorganisatie van Woonopmaat, het Huurdersplatform. Allemaal mensen die het wonen in het huis, de straat of buurt net een stukje fijner maken. En dat vinden niet alleen wij, maar ook andere bewoners erg belangrijk.

Onder het genot van een hapje en drankje beleefden we een mooie avond met elkaar. En spraken we de wens uit om ook in 2023 een beroep op onze vrijwilligers te mogen doen. Dat zij meedoen en meebeslissen, op allerlei manieren. Er staan immers weer veel activiteiten op de rol.