Nieuwsbrief Najaar 2023-1

Nieuwsbrief Najaar 2023-1

Nieuwe vastgoedkeuzes Woonopmaat

Nieuwe vastgoedkeuzes Woonopmaat

Als Woonopmaat zijn we, samen met onze partners, dagelijks bezig met het onderhouden en verbeteren van onze woningen. Zo zetten we ons in om onze bewoners prettig te laten wonen. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, houden we onze keuzes ten aanzien van ons vastgoed tegen het licht en vernieuwen ze.

Bij het maken van nieuwe keuzes kijken we onder meer naar onze bestaande woningen, woningmarkt- en andere onderzoeken en de afspraken die we met onze partners gemaakt hebben. Het is een zoektocht naar de juiste balans tussen 4 thema’s:

1.      Beschikbaarheid: hoeveel woningen zijn er nodig?
2.      Betaalbaarheid: welke huur vragen we voor de woningen?
3.      Duurzaamheid: hoe energiezuinig zijn onze woningen?
4.      Kwaliteit: aan welke eisen moeten onze woningen voldoen?

Het maken van keuzes is niet makkelijk en doen we daarom niet alleen. We waarderen het enorm dat gemeenten Heemskerk en Beverwijk, het Huurdersplatform en collega corporatie Pré Wonen ons daarbij helpen. Samen met hen bekijken we alle opties en beoordelen we hoe en aan welke knoppen we kunnen en moeten draaien.

Natuurlijk heeft alles z’n prijs en hebben we niet genoeg geld om alles te doen. Belangrijk voor onze bewoners vinden we:

  • Dat we keuzes maken waardoor bewoners betaalbaar en steeds duurzamer kunnen wonen. Dit willen we bereiken door de (streef)huren relatief laag te houden. En door woningen te isoleren waardoor minder energie nodig is om het huis te verwarmen. En ook door zonnepanelen te plaatsen.
  • Dat we zorgen dat de kwaliteit van onze bestaande woningen op peil wordt gehouden of wordt gebracht.
  • Dat we - waar mogelijk - het aantal woningen uitbreiden door woningen bij te bouwen.
  • Dat we ook oog hebben voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Hierbij kijken we naar de behoefte van onze ouder wordende doelgroep met een woon- en zorgvraag. Maar ook mensen die naar een sociale huurwoning verhuizen vanuit beschermd wonen, een maatschappelijke opvang of als vluchteling.

Het is onze ambitie om de komende 10 jaar ruim 2.000 woningen te verduurzamen, ruim 200 woningen bij te bouwen en meer betaalbare woningen dan nu te hebben die bereikbaar zijn voor mensen met recht op huurtoeslag.

Op deze plaats bedanken we alvast iedereen die heeft bijgedragen aan het opstellen van ons nieuwe portefeuillestrategie. Het blijkt maar weer, alleen ga je sneller maar samen kom je verder.

Wil je meer weten over onze nieuwe vastgoedkeuzes? Neem dan contact op met Kees Fes, manager Wonen, fes@woonopmaat.nl