Nieuwsbrief Najaar 2023-2

Nieuwsbrief Najaar 2023-2

Meer doen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Meer doen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Kunnen wij meer doen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? In onze rol als werkgever of als opdrachtgever. Deze vraag stelden wij onszelf een aantal jaar geleden. Inmiddels zijn wij een aantal jaren verder. En het antwoord op deze vraag is ja!

Woonopmaat is een netwerkorganisatie. Een organisatie die samenwerkt met bewoners, met bouwpartners, met gemeenten en andere maatschappelijke organisaties. En daarbij pakken we kansen op het gebied van samenwerken als basis voor sociale wederkerigheid. Zo werken wij inmiddels samen met IJmondWerkt, MET Heemskerk en Heliomare. 

Daarmee leveren we een concrete bijdrage aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt van een specifieke groep kwetsbaren. Vaak ook huurders van ons. Door het bieden van werk en inkomen, zijn deze mensen in staat hun huur te betalen. Maar net zo belangrijk krijgen zij met werk structuur en ritme in de dag.  

Op meerdere onderdelen verrichten mensen van IJmondWerkt belangrijk werk voor ons. Zo onderhouden zij het groen van diverse objecten van Woonopmaat. Zowel bij onze wooncomplexen als bij mutatie woningen. Daarnaast hebben diverse medewerkers van IJmondWerkt onze bewoners geholpen met het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Ook hebben wij via het Werkgeverservicepunt (WSP) van IJmondWerkt een medewerker als conciërge in dienst genomen om diverse werkzaamheden in en rond ons kantoor uit te voeren. Daarmee laten wij, hij en WSP zien dat een afstand tot de arbeidsmarkt toch te overbruggen is. 

Onlangs zijn ook vier studenten bij ons gestart met een soort van stage vanuit de Internationale SchakelKlas (ISK). Deze leerlingen van 12 t/m 15 jaar zijn afkomstig vanuit de hele wereld en wonen pas net in Nederland. Ze leren de taal en de cultuur van Nederland kennen in hun klas en tijdens deze stage. MET Heemskerk coördineert dit project. Van september tot en met december lopen deze jongeren een paar uur in de week mee met onze sociaal buurtbeheerders en met ons ontvangstteam. Ze doen daarmee werkervaring op en maken zich daarmee klaar voor de toekomst in Nederland. 

Meer weten over onze ambities op het gebied van sociale wederkerigheid? 

Neem daarvoor contact op met de HR werkgroep van Woonopmaat. HR@woonopmaat.nl