Nieuwsbrief Najaar 2023-3

Nieuwsbrief Najaar 2023-3

Struikroven in het kader van duurzaamheid

Struikroven in het kader van duurzaamheid

Verduurzamen is één van de belangrijkste volkshuisvestelijke opgaven waar wij ons de komende jaren samen inzetten. Samen met onze belanghouders en ook met onze bewoners. Zo ook in het project ‘De Geelvinck’. De sloop van deze woningen is aanstaande. Voordat het zover is, worden er eerst nog struiken ‘geroofd’ in deze buurt.

Op 10 november staat een Struikroofdag gepland. Omwonenden van de Geelvinckstraat in Heemskerk mogen deze dag planten, bomen en struiken uit de tuinen en het openbaar groen wegnemen. Het gaat om de tuinen en het openbaar groen van de 52 woningen die worden gesloopt. Omwonenden, met name onze huurders van eengezinswoningen, zijn uitgenodigd voor het struikroven. Zij nemen ze mee naar hun eigen tuin of balkon en geven daarmee het groen een tweede leven. Daarmee gaat het groen niet verloren en blijft de omgeving een plek voor vogels en insecten. Daarmee dragen wij maar ook onze bewoners een steentje bij aan verduurzaming van ons bezit.

In project ‘De Geelvinck’ worden 52 woningen gesloopt. Er komen 72 duurzame woningen voor terug. Het is zowel de ambitie van Woonopmaat, van de gemeente Heemskerk als ook van onze bouwpartner Bouwcombinatie Boele en Bébouw de wijk te verduurzamen en te vergroenen. In overleg met de gemeente Heemskerk zorgen we ook voor klimaatadaptieve maatregelen. Zo worden bomen behouden en groenstroken aangelegd om water langer vast te houden in het gebied.

De Struikroofdag op vrijdag 10 november organiseren wij samen met Stichting Struikroven, onze bouwpartners Bouwcombinatie Boele en Bébouw en de gemeente Heemskerk. Vrijwilligers van de stichting, maar ook medewerkers van Woonopmaat en de bouwpartners zijn deze dag aanwezig om bewoners te helpen de struiken te roven. En samen met hen het groen in de wijk en de wijken eromheen te behouden. Zo eenvoudig kan duurzaamheid soms zijn.

Meer weten over Struikroven? Neem contact op met Cisca Smit, projectleider bewonersbetrokkenheid smit.c@woonopmaat.nl