Nieuwsbrief Voorjaar 2023-2

Nieuwsbrief Voorjaar 2023-2

Overstap naar Woonservice

Overstap naar Woonservice

Woonopmaat stapt over naar Woonservice. Woonservice is een platform waar corporaties uit de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland hun vrijkomende woningen adverteren. Op 1 juni 2023 biedt Woonopmaat haar vrijkomende woningen ook aan op dit platform en stopt vanaf dat moment met het verdelen van de woningen via het optiemodel.

De overstap naar Woonservice is zorgvuldig voorbereid. Zo is onderzoek gedaan onder woningzoekenden en zijn zij gevraagd naar hun ervaringen met ons woonruimte verdeelsysteem. En we zijn in gesprek gegaan met beide gemeenten Heemskerk en Beverwijk, met onze huurdersorganisatie Huurdersplatform Woonopmaat en de andere corporaties in de regio voordat we de plannen concreet hebben gemaakt. Met Woningnet, de partij die de software levert en onderhoudt en Woonservice die het programma gebruikt en beheert hebben we de plannen uitgewerkt en omgezet in een aantal acties die genomen moeten worden.

Andere manier van woningen verdelen
De overstap betekent een andere manier van woningen verdelen. Woningzoekenden hebben met een inschrijving bij Woonservice de keuze uit woningen in de hele regio via het platform Woonservice. Zij reageren zelf op een woning en zijn daarmee flexibeler als hun situatie zoals inkomen, gezinsgrootte of woonwens, wijzigt. Woningzoekenden die bij Woonopmaat staan geregistreerd en een of meerdere opties hebben, behouden hun inschrijftijd van hun langstlopende optie. Ook kunnen zij gebruik maken van een overgangsregeling voor woningen in Beverwijk, Heemskerk of Wijk aan Zee. Zij krijgen 3 jaar extra inschrijftijd mee waarmee de kans op een woning vergelijkbaar is met woningzoekenden die al bij Woonservice staan ingeschreven. Om verhuizen voor senioren aantrekkelijk te maken biedt Woonopmaat met de start van Woonservice extra faciliteiten. Zo mogen zij binnen de voorwaarden van de seniorenregeling bijvoorbeeld voortaan de oude huurprijs meenemen naar hun nieuwe appartement.

Zorgvuldig proces
De overstap zelf voeren we ook zorgvuldig uit. Begin maart hebben alle woningzoekenden die bij ons geregistreerd staan, met en zonder opties totaal 28.000, geïnformeerd over de overstap. Eind maart ontvangen zij een tweede bericht waarin wordt gevraagd actie te ondernemen als men bezwaar heeft tegen het overzetten van de gegevens. Daartoe hebben we tweemaal een woningzoekenden panel georganiseerd. De panelleden hebben ons goede input gegeven voor de communicatie rondom de overstap. Samen met Woonservice en Woningnet zetten we in de komende maanden de stappen die nodig zijn om vanaf 1 juni onze woningen via Woonservice aan te bieden. En het daarmee voor onze woningzoekenden makkelijker maken een woning te vinden.

Meer weten over de overstap van Woonopmaat naar Woonservice?

Neem hiervoor contact op met Kees Fes, manager Wonen. Hij is bereikbaar op fes@woonopmaat.nl