Nieuwsbrief Voorjaar 2023-3

Nieuwsbrief Voorjaar 2023-3

Woonopmaat op bezoek bij co-maker Huipen

Woonopmaat op bezoek bij co-maker Huipen

Elk kwartaal organiseert een afdeling binnen Woonopmaat een WOM-café waarin alle medewerkers worden meegenomen in ontwikkelingen binnen de afdeling of organisatie en aandacht is voor onderlinge ontmoeting en verbinding. Op 23 februari was het de beurt aan afdeling Wonen die het café organiseerde bij haar co-maker Huipen. 

Co-maker dagelijks onderhoud
De firma Huipen is als co-maker verantwoordelijk voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud van Woonopmaat. Woonopmaat heeft hiertoe de intake van meer dan 20.000 jaarlijkse reparatievragen en verzoeken uitbesteed aan het Klant Contact Centrum (KCC), alsmede de planning en uitvoering van bijna 10.000 reparaties en herstellingen in de woningen van de huurders van Woonopmaat.

Wooncarrousel
Alle medewerkers waren uitgenodigd voor een wooncarrousel, waarin men in groepjes van kamer naar kamer ging en in iedere kamer een aantal collega’s vanuit Wonen of Huipen aantrof. Zo gingen medewerkers op huisbezoek met de afdeling huurincasso. Beleefden ze de reacties van verschillende bewonerspersonages als deze de sleutel van hun nieuwe woning krijgen. Ze zagen hoe het KCC overdag de stroom aan telefoon afhandelt en hoe er werd omgegaan met calamiteiten die werden gemeld in de avond of in het weekend. Ze hoorden hoe de wijkopzichters weten in te spelen op bijzondere situaties en wat de sociaal buurtbeheerders meemaken tijdens hun rondes. Ze voelden de emoties van bewoners wanneer zij horen dat woning zal worden gesloopt. En ze gingen mee op huisbezoek met ons team bewonerszaken na een melding van woonfraude.

Waardevol inkijkje
Dit alles gaf de medewerkers van Woonopmaat een waardevol inkijkje in de wereld van de collega’s en van onze co-maker Huipen. Op hun beurt hebben de medewerkers van Huipen kennisgemaakt met de medewerkers van Woonopmaat, ook met degenen met wie ze niet dagelijks samenwerken. Zo werd het een leerzame middag voor beide partijen!

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Kees Fes, manager Wonen via fes@woonopmaat.nl