Nieuwsbrief Voorjaar 2023-4

Nieuwsbrief Voorjaar 2023-4

Dromen over toekomst De Velst

Dromen over toekomst De Velst

De Velst in Heemskerk is een belangrijk herstructuringsgebied. Oude flatgebouwen in dit gebied worden compleet gerenoveerd en uitgebreid met nieuwe appartementen. Er komen nieuwe appartementengebouwen in het gebied en een nieuwe basisschool. De buurt wordt groen en veilig gemaakt. Er ontstaat echt iets moois. Het bestemmingsplan wordt momenteel aangepast om dit mogelijk te maken. Belangrijke vraag is of we bij al deze ontwikkelingen iets extra’s kunnen creëren waardoor het wonen, werken en leren in dit gebied een extra impuls krijgt.

Dromen
Tijdens ‘droomsessies’, georganiseerd door Heliomare en Woonopmaat, ontstond het idee om het gebied een stevige zorgfunctie te geven. Enerzijds door bestaande zorgfuncties die er al zijn (onder meer in het gebouw van Heliomare) te ontsluiten, anderzijds door compleet nieuwe zorgfuncties toe te voegen, bijvoorbeeld in de nieuwe appartementsgebouwen. Dit op een zodanige wijze inrichten dat mensen in de buurt, die sterk vergrijst, plezierig in de buurt kunnen blijven wonen. Maar waarbij ook de bundeling van zorgfuncties antwoord biedt op zorgvragen van Heemskerk, zoals een schreeuwend tekort aan huisartsen.

Veel animo
Inmiddels is duidelijk dat er erg veel animo is om de mogelijkheden van een zorgboulevard samen nader te verkennen. Dit biedt veel meerwaarde voor de direct omwonenden en voor Heemskerk. Tegelijkertijd verkennen we de mogelijkheden om werkervaringsplekken te creëren voor de leerlingen van Heliomare en om functies toe te voegen die ‘samenredzaamheid’ in de wijk bevorderen. Partijen gaan daar dit voorjaar graag nader over in gesprek. Samen bekijken we onder welke randvoorwaarden dit gerealiseerd zou kunnen worden.

Meer weten over deze ontwikkeling? Neem dan contact op met Sjoerd Hooftman, bestuurder, via hooftman@woonopmaat.nl