Nieuwsbrief Voorjaar 2023-5

Nieuwsbrief Voorjaar 2023-5

Inspiratiebijeenkomsten woonzorgagenda

Inspiratiebijeenkomsten woonzorgagenda

Iedereen wil prettig wonen en een fijn thuis. Sommige groepen hebben daarbij extra zorg of ondersteuning nodig.  Via landelijke programma’s wordt ingezet op een integrale aanpak van wonen, welzijn en zorg voor ouderen en aandachtsgroepen. Ook zijn er regionale Woondeals opgesteld en worden gemeenten verplicht om een woonzorgvisie te ontwikkelen. Het is duidelijk: er gebeurt veel en alleen door samenwerking kunnen we deze uitdagingen aan en tot resultaat komen. Samen met verschillende lokale partijen organiseert Woonopmaat dit voorjaar twee inspiratiebijeenkomsten om te komen tot een woonzorgagenda.

Als initiatiefnemers willen we met alle betrokken partijen in gesprek over wonen, zorg en welzijn in Heemskerk en Beverwijk en organiseren daartoe twee inspiratiebijeenkomsten. De eerste bijeenkomst op 15 mei focust op de landelijke context, de maatschappelijke urgentie en ervaringen uit de praktijk. De tweede bijeenkomst op 22 juni zoomt in op verschillende innovaties, tussenwoonvormen, woon(zorg)concepten en toepassing daarvan. De twee bijeenkomsten bouwen op elkaar voort en hebben nadrukkelijk een interactief karakter. De begeleiding is in handen van Guido de Ruiter, landelijk deskundige Wonen-zorg-welzijn en als expert betrokken bij het landelijk koploperstraject woonzorgvisies.

Op naar een woonzorgagenda
Als vervolg op beide bijeenkomsten richten we een samenwerkingstafel in met betrokken partijen om de verzamelde bouwstenen uit te werken tot een woonzorgagenda Heemskerk-Beverwijk. We zien de inspiratiebijeenkomsten als vliegwiel voor vervolgafspraken, zowel op inhoud als proces. We willen graag samen met alle betrokken partijen aan de slag en daarbij is ieders kennis en ervaring hard nodig.

Wil je meer weten over de inspiratiebijeenkomsten of betrokken worden bij de woonzorgagenda? Neem dan contact op met Sjoerd Hooftman, bestuurder, via hooftman@woonopmaat.nl.