nieuwsbrief-voorjaar-2024-4

nieuwsbrief-voorjaar-2024-4

Buurtmaken in Oosterwijk en de Kuenenpleinbuurt

Buurtmaken in Oosterwijk en de Kuenenpleinbuurt

Je thuis is meer dan je woning. Het gaat ook om wonen in een fijne wijk, waar mensen prettig samenleven, elkaar respecteren en naar elkaar omzien. Kortom Buurtmaken. En die buurt moet er netjes uitziet: schoon, heel en veilig. Samen met partijen die actief zijn in een wijk, maar ook met vrijwilligers en bewoners zorgen we leefbare wijken en sociale cohesie.

Samen met diverse partijen uit gemeente Beverwijk zoals het Sociaal Team en Welzijn Beverwijk, het Team Openbare Ruimte en Handhaving, pakken we wijken aan. Ook de politie, de GGD, de brandweer, collega corporatie Pre Wonen, IJmond Werkt en de HVC zijn hierbij betrokken. En daarnaast een aantal bewoners en vrijwilligers.

In het "Operationeel Team Wijkaanpak", wisselen we met bovengenoemde partijen informatie uit. Samen bepalen we wat kwetsbare wijken zijn die qua leefbaarheid meer aandacht verdienen. Het team stelt een plan van aanpak op. En gaat op de afgesproken dag in de week aan de slag.

Iedere partij doet daarbij zijn eigen ding, vanuit zijn professie. Bewoners krijgen uitleg over het scheiden en aanbieden van (grof) afval, en over veiligheid en brandveiligheid in en om hun woningen. Verzakt straatwerk, graffiti en openbaar groen wordt aangepakt. Na een dag hard werken ziet de wijk er weer spik en span uit. 

In december gingen we aan de slag in de wijk Oosterwijk, op de grens van Heemskerk en Beverwijk. In februari, in de Kuenenpleinbuurt in Beverwijk. Woonopmaat was op beide dagen aanwezig met meerdere medewerkers. We prikten zwerfafval en spraken diverse bewoners over hun wijk. 

Met de actie willen we bewerkstelligen dat de bewoners de wijk weer ervaren als een fijne wijk om in te wonen en leven. En dat zij ook zelf initiatieven nemen dit zo te houden. En zo samen buurtmaken.

Meer weten over Samen Buurtmaken of het leefbaar maken en houden van wijken? Neem contact op met Arjan Nunnink, wijkopzichter bij Woonopmaat Nunnink@woonopmaat.nl