Nieuwsbrief Voorjaar 2024-5

Nieuwsbrief Voorjaar 2024-5

Duurzaamheidambities realiseer je samen

Duurzaamheidambities realiseer je samen

We verankeren duurzaamheid in alle keuzes die we maken. Zo werken we aan een beter milieu, meer wooncomfort en een lager energieverbruik. Dat vereist een collectieve inspanning van corporaties, gemeenten, bewoners, ketenpartners en leveranciers. Want duurzaamheidsambities realiseer je samen! In project de Geelvinck in Heemskerk, komt dit allemaal samen.

In project De Geelvinck zijn de 52 oude woningen inmiddels gesloopt. Bij het slopen speelt circulariteit een grote rol. Zo wordt het puin van de sloop vergruisd en weer hergebruikt voor de aanleg van bouwwegen rondom het project. Maar ook in korven om straks de wijk weer groen aan te kleden. Het hout van alle vloeren is kundig verwijderd en wordt hergebruikt als wandafwerking. Daarnaast wordt veel materiaal afkomstig van de sloop weer hergebruikt op andere bouwlocaties.

Begin april wordt de grond bouwrijp gemaakt. De aannemer draagt de bouwplaats dan tijdelijk over aan de gemeente die het bouwrijp maken verzorgd. Eenmaal bouwrijp gaat de eerste paal de grond in en kan de opbouw van 72 nieuwe woningen beginnen. 28 eengezinswoningen en 44 appartementen sieren dan medio 2025 weer de bouwplek die er nu kaal en verlaten uitziet.

De woningen worden in de fabriek gebouwd. Zowel de appartementen als de eengezinswoningen. Ze zijn modulair en worden op de bouwplaats aan elkaar gekoppeld. In 28 dagen tijd worden zo 4 rijen duurzame en energie neutrale eengezinswoningen neergezet. Dat is een bijzondere prestatie. Het scheelt ook nog eens in tijd.

De intensieve samenwerking van gemeente, aannemer Bébouw-Boele en Woonopmaat laat zien dat het mogelijk is sociale huurwoningen te bouwen die én duurzaam zijn én ook nog eens in aantal toenemen. Door duurzaamheid aan de voorkant als uitgangspunt te nemen, en daar samen concrete invulling aan te geven, ontstaan mooie resultaten. Daar zijn we trots op!

Meer weten over project De Geelvinck? Neem contact op met projectleider Benny Duimel via Duimel@woonopmaat.nl of bewonersbegeleider Cisca Smit via Smit.c@woonopmaat.nl