Nieuwsbrief Zomer 2023-2

Nieuwsbrief Zomer 2023-2

Samen op weg naar een woonzorgagenda

Samen op weg naar een woonzorgagenda

In het voorjaar organiseerde Woonopmaat, samen met collega-corporatie Pré Wonen, de beide huurdersorganisaties en gemeenten Heemskerk en Beverwijk een inspiratiebijeenkomst. Dit in opmaat naar een gezamenlijke woonzorgagenda.

Die middag gingen zo’n veertig professionals uit het sociaal domein onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Guido de Ruiter met elkaar in gesprek. Zij spraken over de opgaven en de gewenste aanpak op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Tijdens de bijeenkomst lag de nadruk op de landelijk context, de maatschappelijke urgentie en het uitwisselen van kennis en ervaringen met elkaar.

Als initiatiefnemers benadrukten Sjoerd Hooftman (bestuurder Woonopmaat) en Ani Zalinyan (wethouder gemeente Heemskerk) het belang van samenwerken op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Daarbij is het van belang elkaars werelden beter te leren kennen. En dat we ons realiseren dat wonen verder gaat dan alleen een dak boven je hoofd.

De geschetste noodzaak van samenwerken werd onderstreept door de aanwezigen. Daarnaast speelden er bij hen vragen als ‘Hoe krijgen we alle opgaven ruimtelijk ingepast?’, ‘Hoe regelen we het met elkaar zodat ook in de toekomst lekker gewoond kan worden?’ en ‘Hoe regelen we met elkaar goede zorg ondanks de beperkte draagkracht van alle partijen?’. Daarbij werd de oproep gedaan om de rol van bewoners en buurten niet te over- of onderschatten.

De Heemskerkse wethouder Piet Burgering sloot de bijeenkomst af. Hij gaf aan hoopvol gestemd en blij te zijn. Te meer omdat breed wordt gedeeld dat wonen en zorg verder gaat dan stenen alleen. Hij riep de aanwezigen op om samen te blijven werken aan een fijn thuis voor iedereen en zei uit te kijken naar de volgende bijeenkomst.

Op 12 september organiseren we deze tweede bijeenkomst. Daarin bouwen we voort op de opbrengst van de eerste bijeenkomst. We voeren op actieve wijze met elkaar het gesprek over wat er nodig is om de samenwerking te versterken. En hoe we met elkaar komen tot een breed gedragen woonzorgagenda voor Heemskerk en Beverwijk.  

Wil je daar bij zijn of wil je meer weten over de woonzorgagenda? Neem dan contact op met Sjoerd Hooftman, Bestuurder Woonopmaat. Hij is bereikbaar via hooftman@woonopmaat.nl