Nieuwsbrief Zomer 2023-3

Nieuwsbrief Zomer 2023-3

Rondje langs onze projecten

Rondje langs onze projecten

Tijdens de jaarlijkse excursie maakten het Huurdersplatform samen met de Raad van Commissarissen en enkele medewerkers een rondje langs verschillende projecten van Woonopmaat. Op deze manier konden zij bij verschillende fases van projecten ervaringen en ideeën met elkaar uitwisselen.

Zo bezochten zij project de Grebbestraat in Beverwijk. Hier worden 35 woningen gebouwd voor jongeren met een beperking. Door het faillissement van de aannemer is hier wat vertraging ontstaan. Met de nieuwe aannemer ‘De Toekomstgroep’ hebben we er vertrouwen in dat de groep jongeren begin 2024 in hun nieuwe woning kan!

In Meerestein-Oost (Beverwijk) gaan we in 2025 aan de slag met het opknappen en verduurzamen van 122 portiekflats. Eind juli organiseren we daar de eerste klankbordgroep. De 40 duurzame eengezinswoningen aan de Kingsford Smithstraat in Heemskerk zijn april vorig jaar opgeleverd. Uit het bewonersonderzoek bleek dat de huurders over het algemeen heel erg tevreden zijn. Niet alleen met hun nieuwe woning, maar ook over de uitvoerder die erg toegankelijk en altijd bereikbaar was. 

Aan de Bretagnestraat (Heemskerk) heeft de groep een modelwoning bezocht. Deze woning geeft bewoners een inkijkje in hoe hun woning eruit gaat zien na de renovatie. In totaal worden 99 eengezinswoningen verbeterd. Hierdoor daalt het energieverbruik en bewoners krijgen meer wooncomfort. Specifieke klachten over schimmel- en tocht worden in dit project ook meegenomen.

Op het terrein van Tolhek-Oost (Heemskerk) wil Woonopmaat, in samenwerking met de gemeente Heemskerk, flexwoningen gaan bouwen. Beide partijen spannen zich tot het uiterste in om de woningen zo snel mogelijk te realiseren. Ook bij De Velst (Heemskerk) werken we samen met gemeente Heemskerk en andere belanghouders aan mooie plannen voor de buurt. Dat gebeurt in goede afstemming met bewoners en omwonenden via klankbordgroepen.

Wil je meer informatie over een van onze projecten? Neem dan contact op met Sjoerd Hooftman, Bestuurder Woonopmaat. Hij is bereikbaar via hooftman@woonopmaat.nl