Nieuwsbrief Zomer 2023-5

Nieuwsbrief Zomer 2023-5

Samen focus op leefbaarheid

Samen focus op leefbaarheid

Woonopmaat staat voor prettige wijken. Want het bieden van een thuis is zoveel meer dan een woning alleen. Daarom zetten wij onze schouders onder een leefbare woonomgeving. Dat betekent voor Woonopmaat een focus op zichtbaarheid en nabijheid. En dat we ons inzetten om bij te dragen aan een beter functionerend netwerk in de wijk.

Ter verbetering van leefbare wijken nodigde het bureau I-Focus ons uit voor een bijeenkomst. Samen met Pré Wonen, Gemeente Beverwijk, het Sociaal Team van Beverwijk, Welzijn Beverwijk en Data Geograaf Carto Tool. De centrale vraag tijdens de bijeenkomst was: wat zouden corporaties en gemeente samen kunnen doen om de leefbaarheid te verbeteren? En welke afstemming is daarvoor nodig? Kortom een unieke kans om met elkaar het gesprek te voeren. 

I-Focus nam ons daarvoor mee in de overeenkomsten van de doelstellingen die corporaties en gemeenten hebben voor het verbeteren van de leefomgeving. Aan de hand van een aantal voorbeelden kwam het besef dat er veel raakvlakken zijn. En dat samenwerken op bepaalde onderdelen kan leiden tot betere resultaten.

Deze samenwerking gaan we realiseren door data over leefbaarheid met elkaar te delen. Woonopmaat en Pré Wonen stellen daarvoor de data over schoon, heel en veilig van de algemene ruimten die zij bij een beeldkwaliteitsmeting hebben verzameld, beschikbaar. Ook de anderen partijen delen de data die zij hebben verzameld in vergelijkbare projecten. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de leefbaarheid. 

In de komende maanden gaan we dieper op de situaties in en maken we afspraken hoe we zaken samen op kunnen pakken. Want alleen ga je harder, maar samen kom je verder!

Meer weten over leefbaarheid in wijken en buurten?
Neem contact op met Renate Gabel of Arjan Nunnink.  Zij zijn bereikbaar via  rgabel@woonopmaat.nl en Nunnink@woonopmaat.nl