Nieuwsbrief zomer 2024-2

Nieuwsbrief zomer 2024-2

Dank aan al onze vrijwilligers

Dank aan al onze vrijwilligers

Samen Buurtmaken is samen je schouders zetten onder een leefbare wijk of buurt. Dat is een van de 5 sleutels van ons nieuwe koersplan 2024-2030. Samen buurtmaken doen we onder andere met onze vrijwilligers. Samen met hen creëren we een fijne wijk om prettig in samen te leven. Ieder vanuit zijn eigen perspectief en mogelijkheid. Op 15 mei bedankten we hen tijdens een ‘gouden’ feestavond.

Vrijwilligers zijn GOUD
Onze vrijwilligers, we hebben er zo’n 400, zijn goud voor Woonopmaat. Ze organiseren activiteiten voor de bewoners van hun straat of complex. Ze doen mee in een klankbordgroep, de huurdersorganisatie of een VvE. Maar ruimen ook afval op rondom hun woongebouw of zetten zich in als energiecoach of buurtbemiddelaar. Allemaal dragen ze een steentje bij aan het behalen van ons doelen voor 2030 op het gebied van Samen Buurtmaken.
(zie ook https://www.woonopmaat.nl/koersplan)

Een medaille voor onze vrijwilligers
Reden genoeg dus om hen te laten zien hoe wij hen waarderen. Allemaal ontvingen zij een uitnodiging voor een gouden feestavond. Tijdens deze avond legden we hen in de watten. We serveerden een hapje en een drankje. Er was een leuke show. En alle vrijwilligers ontvingen een medaille voor hun bijdragen.

Betrokken bewoners zijn onmisbaar 
We hebben ze nodig bij het uitvoeren van onze activiteiten en projecten en alles wat we de komende jaren willen doen. Zoals woningen bijbouwen en de bestaande woningen verduurzamen. Maar ook aandacht hebben voor de groep ouderen die steeds groter wordt. En aandacht voor kwetsbare bewoners. Net als ouderen verdienen ook zij een fijn thuis. 

Hulde aan onze vrijwilligers
Zonder hen wordt het knap lastig te werken aan het bieden van een fijn thuis. Een fijn thuis is dan ook veel meer dan je woning. Het gaat ook om wonen in een fijne wijk, waar mensen prettig samenleven, elkaar respecteren en naar elkaar omzien, kortom: Buurtmaken. Hulde aan al onze vrijwilligers die dit samen met ons mogelijk maken!

Wil je meer weten over het betrekken van bewoners bij de activiteiten van Woonopmaat? Neem contact op met Cisca Smit, projectleider bewonersbetrokkenheid via Smit@woonopmaat.nl