Nieuwsbrief zomer 2024-3

Nieuwsbrief zomer 2024-3

Nieuwe aannemers mutatieonderhoud: Coen Hagedoorn en KBK Bouwgroep

Nieuwe aannemers mutatieonderhoud: Coen Hagedoorn en KBK Bouwgroep

Woonopmaat heeft twee nieuwe aannemers voor mutatieonderhoud en renovatie aan badkamer, keuken en toilet in bewoonde staat: Coen Hagedoorn en KBK Bouwgroep. Beide aannemers hebben met positief resultaat de gunningfase doorlopen. Vanaf 1 juli voeren deze twee partijen het onderhoud voor Woonopmaat uit.   

Brede ervaring
Coen Hagedoorn is een landelijke partij met 24 vestigingen door het hele land. Ook in Heemskerk. KBK Bouwgroep komt uit Volendam. Beide partijen hebben brede ervaring met het werken voor woningcorporaties. 

Een openbaar aanbestedingstraject voor selectie twee partijen 
Woonopmaat verhuurt jaarlijks zo’n 500 woningen. Voordat de nieuwe bewoners hun woning kunnen betrekken, moet er meestal wat aan onderhoud worden gedaan. Wij noemen dat het mutatieonderhoud. Net als de meeste corporaties besteden we dat uit aan aannemers. Vanwege nieuw beleid startten we in 2023 een openbaar aanbestedingstraject. Ons doel: twee partijen selecteren. Hiertoe stelden we een plan van aanpak met geschiktheidseisen, selectiecriteria en gunningscriteria.

Scoren op gunningscriteria
Coen Hagedoorn en KBK Bouwgroep schreven naast elf andere aannemers in bij deze openbare aanbesteding. Beiden scoorden hoog op de vijf gunningscriteria: klantgerichtheid, efficiënte bedrijfsvoering en samenwerking, resultaatgericht samenwerken, kwaliteitsmanagementsysteem en duurzaamheid.

Samenwerking start op 1 juli 2024
Op 15 mei heeft Woonopmaat een voorlopig gunningsbesluit genomen. Op 16 mei is de implementatiefase met deze twee aannemers gestart. De partijen tekenen op 27 juni 2024 de raamovereenkomst met Woonopmaat. Op 1 juli 2024 starten dan beide aannemers met hun werkzaamheden voor Woonopmaat. En gedurende de komende 4 jaar houden we aan de hand van een dashboard bij hoe beide aannemers scoren op de punten waarop ze zijn geselecteerd. 

Wil je meer weten over deze aanbesteding of heb je vragen? Neem dan contact op met Marco Pieneman, Pieneman@woonopmaat.nl.