Nieuwsbrief zomer 2024-5

Nieuwsbrief zomer 2024-5

Flexwoningen in Heemskerk gaan er nu echt komen

Flexwoningen in Heemskerk gaan er nu echt komen

Op 30 mei heeft de gemeenteraad van Heemskerk ingestemd met de realisatie van 100 flexwoningen op de locatie Tolhek. Daarmee is groen licht gekomen voor de flexwoningen. Eind juni ondertekenen we de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Daarna gaan we naar leverancier Barli BV. in Uden om de 100 woningen aan te kopen.

Een goede, tijdelijke oplossing 
De woningnood is hoog en de wachttijd voor een sociale huurwoning is inmiddels langer dan 5 jaar. Veel mensen kunnen moeilijk een geschikte en betaalbare woning vinden. Inzetten op flexwoningen biedt een goede, tijdelijke oplossing. Het realiseren van flexwoningen gaat ook nog eens een stuk sneller dan permanente woningbouw.  

Realisatie doen we samen
Het project wordt in nauwe samenwerking met de gemeente gerealiseerd. Daarbij levert de gemeente de grond en zorgt voor het bouw- en woonrijp maken ervan. Woonopmaat is verantwoordelijk voor de aankoop, plaatsing en uiteindelijk de verhuur van de woningen. Samen hebben gemeente Heemskerk en Woonopmaat persoonlijk gesproken met de direct omwonenden. Zorgen en wensen die er leven hebben we zorgvuldig met hen besproken.

Flexwoningen klaar voor zomer 2025
De woningen worden in de fabriek van Barli BV in Uden gebouwd. Eenmaal klaar worden ze op de locatie Tolhek geplaatst. De verwachting is dat dit vóór de zomer van 2025 plaatsvindt. Eenmaal geplaatst wordt de openbare ruimte ingericht zodat toekomstige bewoners hun wijk veilig kunnen bereiken. De woningen, 22 grondgebonden woningen en 78 appartementen, gaan we dan verhuren als sociale huurwoning aan mensen die snel een woning nodig hebben. Maar ook jongeren, kleine gezinnen, alleenstaanden, statushouders en de vluchtelingen uit Oekraïne.

Kwaliteit
Net als alle andere woningen die Woonopmaat laat bouwen, voldoen de flexwoningen aan de door ons gestelde kwaliteitseisen. En zijn daarmee even kwalitatief als woningen die we permanent bouwen. De term flexwoningen heeft dus niets te maken met de kwaliteit van de woningen maar alles met de tijdelijkheid van de locatie. Deze mogen we voor 30 jaar gebruiken van de gemeente.

Duurzaam
Ook qua duurzaamheid doen de flexwoningen niet onder voor permanent gebouwde woningen. De woningen krijgen allemaal een eigen warmtepomp. En we voorzien ze van zonnepanelen om de bewoners fijn en betaalbaar te laten wonen. Verder is er bijzondere aandacht voor het “wonen in het groen”. En er is extra aandacht voor biodiversiteit en waterbeheer in dit bijzondere gebied. Samen met stedenbouwkundige RROG hebben we dit meegenomen in de planvorming.

Wil je meer weten over flexwoningen of hoe Woonopmaat haar voorraad uitbreidt? Neem contact op met een van de projectleiders van Woonopmaat Richard Scholten Scholten@woonopmaat.nl of Peter van Raamsdonk Raamsdonk@woonopmaat.nl