Vraag en antwoorden energietoeslag

Vraag en antwoorden energietoeslag

De energietoeslag van 1.300 euro: heb jij er recht op?

Iedereen moet meer betalen voor gas en elektriciteit. Hierdoor hebben mensen moeite om hun energierekening te betalen. De overheid wil deze mensen graag helpen. Daarom krijgt iedereen die er recht op heeft een eenmalige energietoeslag. De energietoeslag is nu door het kabinet verhoogd van 800 euro naar 1.300 euro. Heb jij hier recht op? Of heb je de energietoeslag al aangevraagd en wil je weten of je extra compensatie krijgt? In dit bericht vertellen we je erover.

 

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een eenmalig bedrag van 1.300 euro. Dat geld is bedoeld om je te helpen met het betalen van de rekeningen voor gas en elektriciteit. Het bedrag wordt door je gemeente uitgekeerd.

 

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?

Je hebt recht op de eenmalige energietoeslag als je inkomen rond het sociaal minimum is. Het maakt daarbij niet uit of je dat geld krijgt omdat je een uitkering hebt of omdat het salaris is van je werk.

 

Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is het bedrag dat mensen nodig hebben om te leven. Mensen die huurtoeslag of zorgtoeslag krijgen, hebben vaak een inkomen dat op of net boven het sociaal minimum is. Het maakt daarbij niet uit of je inkomen hebt vanuit een uitkering of vanuit werk.

 

Hoe hoog is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. De hoogte hangt af van je leeftijd en van je leefsituatie. Zo is het sociaal minimum voor mensen die alleen wonen anders dan voor mensen die getrouwd zijn.

 

Verdien jij net iets meer dan het sociaal minimum?

Dan hangt het van je gemeente af of je recht hebt op de energietoeslag. De meeste gemeentes geven de energietoeslag aan mensen die niet meer verdienen dan 120 procent van het sociaal minimum. Dit komt overeen met de richtlijnen van de overheid. Er zijn ook gemeentes die minder streng zijn. Zij geven de energietoeslag als je tot 130 procent van het sociaal minimum verdient.

 

Hoeveel mag je maximaal verdienen om de energietoeslag te krijgen?

In gemeentes die de grens leggen bij 120 procent van het sociaal minimum, is het bedrag dat je maximaal mag verdienen dus lager dan in gemeentes die de grens op 130 procent van het sociaal minimum leggen.

 

Netto-inkomen (inclusief vakantietoeslag) per inkomensgrens

Leefvorm Netto maandinkomen* (inclusief vakantietoeslag)
Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd 1.310,05 euro
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd 1.310,05 euro
Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd 1.871,50 euro
Alleenstaand en gepensioneerd 1.455,67 euro
Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd 1.971,05 euro

*Dit was het sociaal minimum van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022. Jouw gemeente bepaalt zelf welke periode ze kiezen voor het vaststellen van jouw inkomen.

 

Hoe kom ik aan de energietoeslag van 1.300 euro?

Als je één van de uitkeringen uit onderstaand overzicht krijgt, hoef je niets te doen. Je krijgt het geld dan automatisch op je bankrekening van je gemeente.

Heb je deze uitkeringen niet, maar verdien je niet meer dan 120 of 130 procent van het sociaal minimum? Dan moet je de energietoeslag zelf aanvragen. Daarvoor kun je terecht bij de gemeente waarin je woont.

 

Wordt de energietoeslag ook automatische geregeld?

Ja er zijn bepaalde uitkeringen waarbij de energietoeslag automatisch wordt geregeld

1. Bijstand

2. IOAW

3. IOAZ

4. Bbz

 

Weet je niet zeker of je recht hebt op de 1.300 euro?

Vraag de energietoeslag dan altijd aan. Je hoort vanzelf of je er wel of geen recht op hebt.

 

Hoe komt het geld op mijn bankrekening?

Als je recht hebt op de energietoeslag, dan ontvang je het bedrag van 1.300 euro. Sommige gemeentes maken het geld in één keer over op je bankrekening. Sommige gemeentes spreiden de betaling. Je krijgt het bedrag dan verdeeld over bijvoorbeeld twee of drie maanden.

 

Het bedrag is verhoogd. Hoe ontvang ik de aanvullende 500 euro?

De energietoeslag is door het kabinet in juli verhoogd van 800 euro naar 1.300 euro. Heb je een deel van het geld ontvangen? Dan hoef je niets te doen. Je ontvangt de aanvullende 500 euro automatisch. Heb je een aanvraag gedaan maar nog niets gehoord? Dan hoef je geen nieuwe aanvraag te doen. De energietoeslag heeft geen invloed op andere toeslagen of op een uitkering

  

Krijg ik minder omdat ik al een toeslag ontvang?

Krijg je ook een zorgtoeslag, een huurtoeslag of kinderopvangtoeslag? Of heb je een uitkering? Dan hoef je niet bang te zijn dat de energietoeslag daar invloed op heeft. De zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag of je uitkering blijven precies hetzelfde. Je krijgt de energietoeslag er gewoon bij.

 

Wil je meer weten over de energietoeslag?

Of ben je benieuwd of jij er ook voor in aanmerking komt? Ga dan naar deze website van de Rijksoverheid.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/vraag-en-antwoord/hoe-vraag-ik-de-energietoeslag-aan