Vragen en antwoord over rookmelders

Vragen en antwoord over rookmelders

Vragen en antwoorden

Wat is een rookmelder en hoe werkt het?
Een rookmelder is een apparaat dat waarschuwt bij een beginnende brand. Zodra een rookmelder rook signaleert, geeft het een alarmsignaal. Met dit signaal wordt de bewoner gewaarschuwd voor een beginnende brand in de woning.

Hoe ziet een rookmelder eruit?
De rookmelder ziet eruit zoals op één van de plaatjes hieronder is weergegeven.

 

  

 

 

Links/boven Fire-Angel rookmelder (afmeting 13 x 3,5 cm), rechts/onder XSense rookmelder (afmeting 8 x 5 cm).

Het zijn stand-alone rookmelders. Dit houdt in dat de rookmelder niet is gekoppeld aan andere rookmelders. In de rookmelder zit een batterij die 10 jaar meegaat. Deze batterij kan niet worden vervangen. Na 10 jaar moet Woonopmaat de hele rookmelder vervangen.

Waarom zijn er twee typen rookmelders?
Woonopmaat heeft twee aannemers opdracht gegeven de rookmelders te plaatsen, Huipen Dos en Feenstra. Huipen Dos plaatst de Fire-Angel rookmelder. Feenstra plaatst de XSense rookmelder. De rookmelders zien er verschillend uit; de kwaliteit en de werking is hetzelfde. 

Waarom plaatst Woonopmaat rookmelders?
Rookmelders verhogen de veiligheid in een woning en zijn in elke woning verplicht vanaf 1 juli 2022. Ze waren al verplicht voor woningen gebouwd vanaf 2003. Vanaf 1 juli 2022 moet ook in woningen die vóór 2003 zijn gebouwd een rookmelder aanwezig zijn.

Wanneer gaat Woonopmaat rookmelders plaatsen?
De rookmelders worden vóór 1 juli 2022 geplaatst. De firma Feenstra en Huipen Dos voeren de werkzaamheden uit. Zij maken hiervoor een planning. De bewoners van de woningen waar een rookmelder wordt geplaatst, ontvangen ruim van tevoren een brief van Feenstra of Huipen Dos. In deze brief staat wanneer de aannemer bij jou langskomt.

Wordt in mijn woning ook een rookmelder geplaatst?
Is je woning gebouwd vóór 2003? Dan wordt ook in jouw woning een rookmelder geplaatst.
In totaal gaat het om 5.600 woningen in Beverwijk en Heemskerk. Firma Feenstra plaatst de rookmelders in de betreffende woningen in Heemskerk. Huipen Dos verricht de werkzaamheden in Beverwijk, Wijk aan Zee en in de flats aan de Luxemburglaan, Euratomplein en Antonio Morstraat en omgeving.

Waar wordt de rookmelder geplaatst?
De rookmelder moet in de ruimte worden geplaatst van waaruit men de woning kan verlaten. Dat is de hal en eventueel de overloop in een woning. De plaats en het aantal rookmelders is voor ieder woningtype afhankelijk van de indeling. De aannemer bekijkt bij de werkzaamheden hoeveel en waar hij de rookmelders moet aanbrengen. De rookmelders worden aan het plafond bevestigd.

Ik woon in een eengezinswoning. Waar worden de rookmelders geplaatst?
De rookmelders worden opgehangen in de ruimte van waaruit men de woning kan verlaten, in het midden van het plafond. Het zijn de ruimtes waar je doorheen gaat als je vanuit de woonkamer, keuken of slaapkamer de woning verlaat.
Voor een eengezinswoning is dat de hal, de overloop van de eerste verdieping en eventueel de overloop op de tweede verdieping, als de zolder met een vaste trap te bereiken is.

Ik woon in een appartement. Waar worden de rookmelders geplaatst?
De rookmelders worden opgehangen in de ruimte van waaruit men de woning kan verlaten, in het midden van het plafond. Het zijn de ruimtes waar je doorheen gaat als je vanuit de woonkamer, keuken of slaapkamer de woning verlaat.
Voor een appartement is dat de hal. Als de deur van de slaapkamer uitkomt in de woonkamer, wordt in de woonkamer ook een rookmelder geplaatst.

Ik heb al rookmelders. Worden deze vervangen?
Heeft u zelf een rookmelder geplaatst in de ruimte van waaruit men de woning kan verlaten, dan wordt deze door de aannemer verwijderd en vervangen. Het gaat hier om de hal en eventueel de overloop van een eerste of tweede verdieping. Je kan deze rookmelders op een andere plek in je woning ophangen.

Wat gebeurt er als ik geen rookmelder wil?
Rookmelders worden geplaatst voor de veiligheid. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je medebewoners en buren. Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders wettelijk verplicht in elke woning.
Bij brand keert de inboedelverzekering na 1 juli 2022 mogelijk niet uit als er geen rookmelders in de woning aanwezig zijn.

Ik woon in een VvE (Vereniging van Eigenaren). Krijg ik ook een rookmelder?
Woonopmaat laat rookmelders plaatsen in de huurwoningen binnen een VvE. De VvE informeert de bewoners van de koopwoningen binnen een VvE over de verplichting voor het plaatsen van rookmelders.

Betaal ik voor de rookmelder?
Nee, je hoeft niet te betalen voor de rookmelder. Woonopmaat betaalt de rookmelder en de kosten voor het plaatsen ervan. De rookmelders behoren tot de woning. Je mag deze niet verwijderen of meenemen als je verhuist.

Kan ik extra rookmelders laten plaatsen in andere ruimten?
Woonopmaat laat rookmelders plaatsen volgens de wettelijke regels; in de ruimten van waaruit men de woning kan verlaten. De aannemer plaatst geen extra rookmelders in andere ruimten. Je mag wel zelf extra rookmelders aanschaffen en plaatsen in andere ruimten.

Wordt er op mijn zolder ook een rookmelder geplaatst?
Een rookmelder op een zolder van een eengezinswoning is wettelijk verplicht, als er zich een kamer op zolder bevindt. Woonopmaat plaatst uit veiligheidsoogpunt op alle zolders een rookmelder. Voorwaarde is wel dat er een vaste trap naar zolder aanwezig is.

Mag ik de rookmelder schilderen?
Nee, het is niet toegestaan om de rookmelder te schilderen.

Ik rook. Gaat mijn rookmelder af als ik rook?
Als je rookt onder de rookmelder is de kans groot dat de rookmelder afgaat. Het advies is om niet te roken onder de rookmelder.

 

Belangrijke info

Welk signaal geeft de rookmelder?
Als de rookmelder rook signaleert, gaat er een alarm af. Dit is een scherpe repeterende pieptoon. Ook knippert er een rood licht.

Hoe weet ik of de rookmelder werkt?
De rookmelder geeft elke 60 seconden één rood lichtsignaal. Dit is een teken dat de rookmelder aan staat en werkt.
Het advies is om de rookmelder 1 keer per maand te testen. Dit kan door de testknop van de rookmelder kort in te drukken. Dit geeft enkele scherpe piepgeluiden.

De rookmelder geeft korte piepsignalen. Wat is er aan de hand?
Als de rookmelder een kort piepsignaal geeft, is er sprake van een storing.
Dit kan je verhelpen door de resetknop op de rookmelder in te drukken. De rookmelder wordt dan 10 minuten uitgeschakeld en schakelt zichzelf daarna automatisch weer in.

De rookmelder gaat af, maar er is geen brand. Wat is er aan de hand?
Veel vochtige lucht (bijvoorbeeld uit douche) kan voor vals alarm zorgen.
Veel stof in de ruimte kan ook een vals alarm veroorzaken. Wij raden aan tijdens werkzaamheden waarbij veel stof vrijkomt, de rookmelder tijdelijk af te schermen. Na de werkzaamheden moet de afscherming meteen worden verwijderd.

Wat moet ik doen als er sprake is van vals alarm?
Controleer eerst of er inderdaad sprake is van een vals alarm.
Als het duidelijk is dat het een vals alarm is, druk je de resetknop op de rookmelder in. De rookmelder wordt dan 10 minuten uitgeschakeld en schakelt zichzelf daarna automatisch weer in.

Als de rookmelder blijft afgaan zonder aanleiding, kan je dit melden via ons reguliere storingsnummer 0251-256010.

Wat als de rookmelder afgaat bij brand?
Als de rookmelder afgaat bij brand, blijf dan rustig en stel jezelf en je huisgenoten in veiligheid. Verlaat zo snel mogelijk de woning en bel 112.

Moet ik de rookmelder onderhouden?
Er is geen onderhoud aan de rookmelder. Veel stof kan echter wel een vals alarm veroorzaken. Het advies is een keer per kwartaal met de stofzuiger met borstelopzetstuk langs de rookmelder te stofzuigen.