Vragen en antwoorden overgang naar Woonservice

Vragen en antwoorden overgang naar Woonservice

Snel naar

  De veranderingen

  Nu

  • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonopmaat.
  • U heeft een of meer opties op een huurwoning in Beverwijk, Heemskerk of Wijk aan Zee.
  • Deze opties staan op www.woonopmaat.nl
  • Uw optiedatum bepaalt uw positie in de wachtrij.
  • Bent u aan de beurt voor een vrijkomende woning? Dan benadert Woonopmaat u.
  • Als uw interesse verandert, neemt u een andere optie. U sluit dan opnieuw achteraan in de rij van deze andere optie.
  • U betaalt eenmalig voor elke optie die u neemt.
  • De opties worden automatisch en zonder kosten verlengd.

  Vanaf 1 juni

  • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonservice.
  • Uw inschrijving is geldig voor een huurwoning in alle gemeenten binnen de regio IJmond en Zuid-Kennemerland.
  • De vrijkomende woningen staan op www.mijnwoonservice.nl.
  • Uw inschrijftijd bepaalt uw positie en daarmee uw kans op een woning.
  • Ziet u een vrijkomende woning op de website van Woonservice, dan reageert u zelf.
  • Als uw interesse verandert, reageert u op andere woningen. Uw inschrijftijd bepaalt nog steeds uw positie.
  • U betaalt jaarlijks inschrijfgeld. Dat gebeurt automatisch.
  • U bepaalt jaarlijks of u ingeschreven wilt blijven.

  Wat zijn de voordelen voor mij als woningzoekende?

  • Eén inschrijving.
  • Eén inschrijftijd.
  • Alle vrijkomende woningen op één plek.
  • Zelf reageren op het aanbod.
  • Huurwoningen in de hele regio IJmond en Zuid-Kennemerland. Dat zijn de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen, Zandvoort en Wijk aan Zee.
  • Uw keuze eenvoudig aanpassen als uw situatie verandert.

  Wanneer gaat de verandering in?
  Vanaf 1 juni 2023 staan de vrijkomende woningen van Woonopmaat op www.mijnwoonservice.nl.
  Uw huidige opties blijven geldig tot 1 juni 2023. Tot die tijd blijft Woonopmaat de vrijkomende huurwoningen verdelen op de huidige manier.

  Hoe verloopt straks de verhuur van garages?
  Vrijkomende garages worden vanaf 1 juni 2023 aangeboden via Woonservice.

  Hoe verloopt straks de verhuur bij woongroepen?
  Vrijkomende woningen in woongroepen worden niet aangeboden via Woonservice. Een woongroep draagt zelf een kandidaat aan die passend is.

  Opties en overgangsregeling

  Opties en overgangsregeling

  Wat gebeurt er met mijn opties?
  Uw opties komen te vervallen. De inschrijftijd van uw oudste optie wordt uw nieuwe inschrijftijd.
  Als u opties heeft, krijgt u uw bedrag aan betaalde opties vóór 1 augustus 2023 teruggestort op het rekeningnummer dat bij ons bekend is.

  Ik heb geen opties bij Woonopmaat maar sta wel ingeschreven als woningzoekende. Wat gebeurt er met mijn inschrijving?
  Staat u ingeschreven als woningzoekende bij Woonopmaat en heeft u geen opties? Dan vervalt u inschrijving. U kunt zich inschrijven bij Woonservice via www.mijnwoonservice.nl/inschrijven als u op zoekt bent naar een woning.

  Is er een overgangsregeling?
  Ja die is er! Heeft u nu één of meer opties bij Woonopmaat? Dan kunt u gebruik maken van de overgangsregeling.

  Hoe werkt de overgangsregeling?
  De regeling houdt in dat u voor vrijkomende woningen in Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk drie jaar extra inschrijftijd krijgt. Deze inschrijftijd wordt bij uw huidige inschrijftijd opgeteld. Uw totale inschrijftijd wordt dus langer. Daarmee is uw kans op een woning in Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk groter. Voor woningen in andere gemeenten geldt de overgangsregeling niet.

  Voorbeeld 1
  U heeft 1 optie. De ingangsdatum van uw optie is 1 januari 2000.
  Op 1 januari 2023 is uw inschrijftijd 23 jaar.
  U reageert op een vrijkomende huurwoning in Beverwijk. U krijgt drie extra inschrijfjaren.
  De nieuwe inschrijftijd met uw inschrijving is 26 jaar.

  Voorbeeld 2
  U heeft 1 optie. De ingangsdatum van uw optie is 1 januari 2000.
  Op 1 januari 2023 is uw inschrijftijd 23 jaar.
  U reageert op een vrijkomende huurwoning in Haarlem. U krijgt geen extra inschrijfjaren.
  Uw inschrijftijd blijft 23 jaar.  Hoe verloopt de overstap?

  Hoe verloopt de overstap?

  Hoe verloopt de overstap voor mij?

  1. U ontvangt van Woonopmaat een mail.
  2. Woonopmaat zet uw inschrijfgegevens over naar Woonservice, behalve als u dat niet wilt.
  3. Woonopmaat stort het bedrag van uw betaalde opties terug op uw rekeningnummer dat bij ons bekend is.
  4. U ontvangt van Woonservice een bevestiging van uw inschrijving.
  5. U ontvangt van Woonservice een bericht over de betaling van uw inschrijving.
  6. U kunt reageren op woningen die worden aangeboden op www.mijnwoonservice.nl nadat de betaling gereed is.

  Wat moet ik doen?
  Woonopmaat regelt de overschrijving voor u. Daarvoor willen we een paar keuzes van u weten. Deze kunt u aan ons doorgeven via onze website: log in via www.woonopmaat.nl/mijn-woonopmaat en ga naar Mijn Woonopmaat. In de linker kolom ziet u ‘Woonservice inschrijving’. Daar kunt u uw keuzes aangeven, versturen en bevestigen.

  Ik sta ook ingeschreven bij Woonservice. Wat doe ik dan?
  Dan bepaalt u zelf welke inschrijving u wilt behouden. Die van Woonopmaat op basis van uw oudste optie of die bij Woonservice. U kunt maar een keer ingeschreven staan. Uw inschrijving bij Woonservice kan gunstig zijn. Maar niet altijd.

  Let op: Kiest u voor uw inschrijving bij Woonservice, dan vervalt uw recht op de overgangsregeling.

  Voorbeeld 1
  U staat ingeschreven bij Woonservice. Uw inschrijfdatum is 1 januari 2002.
  U heeft 1 optie bij Woonopmaat. De inschrijfdatum van uw optie is 1 januari 2000.
  Uw inschrijfdatum bij Woonopmaat is gunstiger.

  Voorbeeld 2
  U staat ingeschreven bij Woonservice. Uw inschrijfdatum is 1 januari 2000.
  U heeft 1 optie bij Woonopmaat. De inschrijfdatum van uw optie is 1 januari 2010.
  Uw inschrijfdatum bij Woonservice is gunstiger.

  Tip: check alvast uw inschrijving bij Woonservice!

  Ik heb geen opties bij Woonopmaat en sta al ingeschreven bij Woonservice. Wat doe ik dan?
  Als u al ingeschreven staat bij Woonservice, dan hoeft u niets te doen. U houdt uw inschrijfduur bij Woonservice en kunt reageren op passende, vrijkomende huurwoningen in de regio.

  Woonservice inschrijving

  Woonservice inschrijving

  Waar vind ik de vragen ‘Woonservice inschrijving’?
  Log in via www.woonopmaat.nl/mijn-woonopmaat en ga naar Mijn Woonopmaat. In de linker kolom ziet u ‘Woonservice inschrijving’. Als u daarop klikt, ziet u drie vragen om te beantwoorden.  

  Waarom moet ik vragen beantwoorden?
  Woonopmaat regelt de overschrijving voor u. Daarvoor willen we een paar keuzes van u weten. Deze kunt u doorgeven via onze website. Log in via www.woonopmaat.nl/mijn-woonopmaat en ga naar Mijn Woonopmaat. In de linker kolom ziet u ‘Woonservice inschrijving’. Daar kunt u uw keuzes aangeven, versturen en bevestigen.

  Let op: geef uw keuzes aan ons door vóór 14 april 2023.

  Ik wil mijn gegevens niet overzetten naar Woonservice (vraag 1)
  Vindt u het niet goed dat Woonopmaat uw gegevens overzet naar Woonservice? Zet dan een vinkje  bij ‘Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens over te zetten naar Woonservice‘.

  Uw gegevens worden dan per 1 juni 2023 verwijderd uit het systeem van Woonopmaat. Uw inschrijving als woningzoekende bij Woonopmaat komt te vervallen.

  Ik heb geen bezwaar tegen het overzetten van mijn gegevens naar Woonservice (vraag 1)
  Mogen wij uw gegevens wel overzetten naar Woonservice? Dan kunt u vraag 1 overslaan.

  Ik sta ook ingeschreven bij Woonservice. Wat doe ik dan? (vraag 2)
  Dan moet u een keuze aangeven:

  • óf u neemt uw oudste optiedatum bij Woonopmaat mee naar Woonservice;
  • óf u houdt uw inschrijfdatum bij Woonservice aan.

  Zie voor een uitleg hierboven bij ‘Hoe verloop de overstap voor mij?’. 

  Waarom moet ik de gegevens van mijn partner invullen? (vraag 3)
  Als u een partner als mede-aanvrager registreert, krijgt deze straks bij Woonservice dezelfde inschrijftijd als u.

  Heeft u een partner? Zet dan een vinkje bij ‘Ja’. Daarna kunt u de gegevens van uw partner invullen. 

  Ik vulde de vragen verkeerd in. Wat nu?
  Dat is geen probleem: u vult de vragen opnieuw in en u klikt op ‘Verstuur en bevestig’.

  Let op: dit is mogelijk tot 14 april 2023. Daarna kunt u uw keuzes zelf niet meer veranderen.

  Waar check ik mijn inschrijfgegevens?
  Log in via www.woonopmaat.nl/mijn-woonopmaat en ga naar Mijn Woonopmaat.

  In de linker kolom ziet u ‘Mijn profiel’. Check daar uw gegevens. U kunt deze gegevens ook aanpassen. Doet u dat voordat u uw keuzes aan ons verstuurt.

  Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat doe ik nu?
  Klik onder ‘Wachtwoord*’ op ‘Wachtwoord vergeten’. U ontvangt dan een nieuw wachtwoord via het e-mailadres dat bij ons bekend is.

   

  Woonservice

  Woonservice

  Wat is Woonservice?
  Woonservice is een organisatie waar alle woningcorporaties in de IJmond en Zuid-Kennemerland hun vrijkomende huurwoningen aanbieden.
  Zie plaatje folder.

  Kost inschrijving bij Woonservice geld?
  Ja, als u zich inschrijft bij Woonservice betaalt u € 10,00 per jaar.
  Na betaling van het inschrijfgeld kunt u reageren op het woningaanbod in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland. Dat zijn de gemeenten Beverwijk (inclusief Wijk aan Zee), Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

  Waarom betaal ik inschrijfgeld aan Woonservice?
  Door betaling van inschrijfgeld heeft u toegang tot de website en de app van Woonservice. U kunt daar kijken naar en reageren op sociale huurwoningen in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland. U betaalt een vast bedrag per jaar aan inschrijfgeld. Voor 2023 is dit bedrag € 10,00.

  Hoe betaal ik inschrijfgeld aan Woonservice?
  U kunt op verschillende manieren betalen. Dit kunt u kiezen bij uw inschrijving.

  • Via een incassomachtiging. Als u deze afgeeft, wordt uw inschrijfgeld jaarlijks afgeschreven en wordt uw inschrijving met een jaar verlengd.
  • Via Ideal. U krijgt elk jaar opnieuw een betaalverzoek van Woonservice per e-mail. Daarmee kunt u uw inschrijving met een jaar verlengen.

  Als u geen internetbankieren heeft, kunt u de kosten voor uw inschrijving overschrijven. Dit kan alleen via het Klantcontactcentrum van Woonservice.

  Waar vind ik straks de vrijkomende woningen?
  Dagelijks komen de woningadvertenties - ook die van Woonopmaat - op de website www.mijnwoonservice.nl. U kunt ook de handige app van Woonservice downloaden op uw tablet of mobiele telefoon. Om te reageren op een huurwoning, moet u ingeschreven staan bij Woonservice. U mag reageren op maximaal drie woningen tegelijk.

  Waar kan ik terecht met vragen?
  Op de website van Woonservice www.mijnwoonservice.nl vindt u alle vragen en antwoorden over inschrijven, reageren, het woningaanbod, de betaling, urgentie enzovoort. Zie op de website onder Service en Contact.

  Wat heb ik nodig om te reageren op een woning?
  U heeft een e-mailadres nodig. Deze heeft u nodig bij het inschrijven, het reageren en het inleveren van uw gegevens als u een woning wordt aangeboden.

  Heeft u zelf geen computer, tablet of mobiele telefoon? Dan raden wij u aan iemand in uw omgeving te vragen om u daarmee te helpen. Als dit niet lukt, mag u altijd een afspraak maken op het kantoor van Woonopmaat. Daar helpen we u verder.

  Kom ik in aanmerking voor alle woningen?
  Nee, niet voor alle. Voor sommige woningen gelden voorwaarden, bijvoorbeeld leeftijd, gezinsgrootte en/of inkomen. Die voorwaarden staan altijd duidelijk bij de advertentie van de woning.

  Wat doe ik als mijn situatie wijzigt?
  U kunt uw persoonlijke gegevens altijd zelf aanpassen via www.mijnwoonservice.nl. Het is belangrijk dat uw inkomen en huishoudgrootte kloppen. Deze gegevens zijn belangrijk om te controleren of u in aanmerking komt voor een woning die vrijkomt. Houd u gegevens daarom goed bij.

  Woonopmaat

  Woonopmaat

  Waarom maakt Woonopmaat deze overstap?

  • We maken het onze woningzoekenden makkelijker met één inschrijving en alle vrijkomende woningen op één plek.
  • We willen een flexibeler systeem voor onze woningzoekenden. Wijzigt uw situatie (inkomen, gezin, wens) dan hoeft u geen andere optie te nemen en niet opnieuw achteraan te sluiten in de wachtrij.
  • We willen een breder aanbod aan woningen bieden aan onze woningzoekenden.

  Kan straks iedereen reageren op een woning van Woonopmaat?
  Ja, iedereen kan reageren op een woning van Woonopmaat. Zelfs mensen uit heel Nederland. Dat is het recht op vrije huisvesting in Nederland, dat in de Huisvestingswet is geregeld. Uit onderzoek blijkt echter dat mensen in de praktijk vaker binnen hun eigen gemeente verhuizen. De wachttijd voor een woning zal weinig tot niet veranderen voor de huidige woningzoekenden van Woonopmaat.

  Kan ik met vragen ook bij Woonopmaat terecht?
  Vanaf het moment dat u bij Woonservice bent ingeschreven kunt u met vragen over uw inschrijving terecht bij het Klantcontactcentrum van Woonservice. Voor overige vragen kunt u terecht bij Woonopmaat.