Woonfraude

Woonfraude

Snel naar

  Woonfraude

  Woonfraude

  Woonopmaat verhuurt een woning aan een huurder met het doel dat de huurder de woning zelf bewoont. Woonopmaat verwacht dat de huurder binnen acht weken na ondertekening van het huurcontract in de woning woont. Soms doet een huurder dit niet of wordt de woning niet gebruikt als woonruimte. Dan kan er sprake zijn van woonfraude.

  Er zijn verschillende vormen van woonfraude:

  • onrechtmatige bewoning
  • langdurig leeg laten staan van de woning
  • onrechtmatig gebruik
  • toewijzingsfraude

  Wij leggen je uit wat dit betekent en wat Woonopmaat doet aan woonfraude.

  Onrechtmatige bewoning
  Verhuur van een (deel) van de huurwoning aan iemand anders. Woonopmaat heeft hiervoor geen (schriftelijke) toestemming gegeven.

  Langdurig leeg laten staan van de woning
  De huurwoning staat leeg. Een huurwoning mag niet langer dan zes maanden per jaar leeg staan. Dit staat in onze Algemene Huurvoorwaarden. Als je een woning huurt, hoor je er je hoofdverblijf te hebben. Ben je langer afwezig, bijvoorbeeld door lang verblijf in het buitenland, dan kun je je woning voor maximaal twaalf maanden in huisbewaring geven. Dat geldt ook als je wilt ‘proef samenwonen’, als je voor langere tijd wordt opgenomen in een zorginstelling of in de gevangenis zit. Huisbewaring moet je vooraf aanvragen. Laat je je huurwoning langdurig leeg staan zonder toestemming van Woonopmaat, dan nemen wij de woning terug. Voor meer informatie over huisbewaring neem je contact op met de afdeling Verhuur.

  Onrechtmatig gebruik
  Een huurwoning mag alleen worden gebruikt als plek om te wonen. Verhuur van de huurwoning aan toeristen, bijvoorbeeld via Airbnb, is alleen mogelijk met  toestemming van Woonopmaat. Het gebruiken van een woning voor verkoop van drugs, wapens, hennepteelt of prostitutie is nooit toegestaan. Ook mag een woning niet als opslagplaats of bedrijfsruimte worden gebruikt.

  Convenant aanpak drugslocaties
  Onder onrechtmatig gebruik van de woning vallen zaken die vallen onder drugscriminaliteit. Denk aan het telen/produceren van drugs en het bezit van en handel in verschillende soorten drugs. Het gaat om drugs, zoals hennep, cocaïne, amfetamine, chrystal meth en XTC. Woonopmaat hanteert een zero-tolerance beleid als het gaat om drugs. Voor de periode 2020–2025 is in Noord-Holland een overeenkomst afgesloten tussen corporaties, gemeente en politie. Drugscriminaliteit leidt tot ongewenste situaties, zoals onrechtmatige bewoning en diefstal van stroom. Het doel van deze samenwerking is het opsporen en bestrijden van strafbare feiten. Daarnaast willen we het de georganiseerde criminaliteit moeilijker maken.

  Procedure stopzetten huurcontract
  Als er sprake is van een drugslocatie in een huurwoning of een daarbij behorend bijgebouw, start Woonopmaat een juridische procedure. Wij vragen de rechter het huurcontract stop te zetten. In dat geval betaal jij de juridische kosten en alle schade die Woonopmaat lijdt. De komende vijf jaar heb je geen recht op een andere corporatiewoning en word je strafrechtelijk vervolgd. Dit leidt tot een boete, taakstraf of gevangenisstraf met eventueel een strafblad. Heb je een uitkering? Je loopt dan risico op stopzetting en terugvordering van je ontvangen uitkering.


  Toewijzingsfraude
  Een kandidaat levert gegevens in als Woonopmaat een woning gaat toewijzen. Er is sprake van fraude als een kandidaat niet eerlijk is geweest over zijn inkomen, gezinssamenstelling of documenten heeft vervalst die nodig zijn voor de toewijzing van de woning, zoals bijvoorbeeld de verhuurdersverklaring. Hebben wij een vermoeden van fraude dan nodigen wij je uit voor een gesprek. Je mag dan jouw kant van het verhaal uitleggen. Bij toewijzingsfraude eisen wij altijd opzegging van het huurcontract.

  Waarom pakt Woonopmaat woonfraude aan?
  Door woonfraude aan te pakken, komen deze woningen vrij voor woningzoekenden; mensen die zich volgens de regels hebben ingeschreven en op een woning wachten. Wij willen dat onze huurders zich aan de afspraken houden. Dat moet zorgen voor een prettige woonomgeving. Illegale bewoning kan een risico zijn voor een veilige en plezierige woonomgeving.

  Wat doet Woonopmaat met meldingen van woonfraude?
  De Adviseurs Bewonerszaken van Woonopmaat onderzoeken woonfraude. Als het echt om woonfraude gaat, vraagt Woonopmaat de huurder eerst in een gesprek het huurcontract zelf op te zeggen. Doet een huurder dit niet dan stapt Woonopmaat naar de rechter om de huurovereenkomst te laten beëindigen. De huurder raakt dan de woning kwijt en is verantwoordelijk voor het betalen van de juridische kosten. 

  Hoe meld je woonfraude?
  Met jouw hulp kan Woonopmaat woonfraude aanpakken. Je mag woonfraude anoniem melden, maar liever gaan wij met je in gesprek.

  Melden kan via post@woonopmaat.nl of op telefoonnummer: 0251–256010. Je kunt vragen naar de Adviseurs Bewonerszaken.

  Toestemming vragen voor het verhuren van een deel van je woning
  In sommige gevallen staan wij toe dat je je woning geheel of gedeeltelijk onderverhuurt of in bruikleen geeft. Je hebt hiervoor wel schriftelijke toestemming nodig! Je kunt onze toestemming aanvragen door ons een brief te sturen waarin je onderstaande gegevens vermeldt:

  • de naam van de onderverhuurder(s),
  • de onderhuurprijs, deze mag niet hoger zijn dan de helft van de kale huurprijs,
  • de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst. 

  Wij laten je schriftelijk weten of - en eventueel onder welke voorwaarden - wij je toestemming verlenen.