Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

19 juli 2022

Ons jaarverslag over 2021 is uit!

Een jaar waarin Covid-19 nog steeds een grote rol speelde. De maatregelen die er waren om de gevolgen van het virus te beperken hebben uiteraard invloed gehad op ons werk. Toch zijn wij in staat geweest om een groot deel van onze klantbeloften te realiseren. In het voorwoord lees je de realisatie van onze belangrijkste beloften. Hoe de ontwikkeling op de andere beloften is geweest? Dat lees je in het bestuursverslag. Dit verslag is, net als vorig jaar, opgebouwd aan de hand van de zeven sleutels van ons Koersplan ‘hier ben ik thuis”(2019-2023). Ik nodig je van harte uit om dit te
lezen. 

 

Jaarverslag 2021  infographic jaarverslag 2021

 

...