Cornelis Geelvinckstraat buurt

Heemskerk
In ontwikkeling

Details

Plaats Heemskerk
Straat Cornelis Geelvinckstraat, Beatrix van Dongenstraat, Jan van Kuikweg en Dirk van der Leckstraat
Opdrachtgever Woonopmaat
Architect Just Architects
Aannemer Boele & van Eesteren
Projectleider Benny Duimel
Bewonersbegeleider Cisca Smit

Omschrijving

Inleiding
Woonopmaat gaat al haar woningen voor 2030 aardgasvrij en voor 2050 CO2-vrij te maken. Woonopmaat doet haar uiterste best om deze doelen te bereiken.

Energielasten zijn een steeds groter deel van de totale kosten voor wonen. De woningen met het slechtste energielabel zijn als eerste aan de beurt.

Daarom is in april 2019 gestart met de planvorming voor de 52 eengezinswoningen aan de Cornelis Geelvinckstraat, Dirk van der Leckstraat, Jan van Kuikweg en Beatrix van Dongenstraat.

Project de Geelvinck ontwikkelen we samen
Het project de Geelvinck is tot stand gekomen in samenwerking met de klankbordgroep en de gemeente Heemskerk. De klankbordgroep bestaat uit bewoners van Woonopmaat en omwonenden. Het huurdersplatform is vertegenwoordigd. Sinds 2018 praten we met elkaar over de toekomst van de Geelvinck. De klankbordgroep adviseert en denkt mee. Samen zijn we gekomen tot het plan zoals dat straks gebouwd wordt. 

Voor de 52 woningen die worden vervangen, komen straks 72 woningen terug. 

Kijkt u ook op de www.boele.nl bij het projectenoverzicht voor meer informatie.

Woonopmaat gebruikt het Sociaal Statuut als onderlegger voor het vaststellen van het Sociaal Project Plan per project/wijk. Het Sociaal Project Plan is in maart 2021 tot stand gekomen in overleg met de Klankbordgroep.

Planning
De woningen worden eind 2023 en begin 2024 gesloopt. We verwachten dat medio 2025 de eerste woningen worden opgeleverd. 

Begin 2024 maakt de gemeente Heemskerk de grond bouwrijp. En vanaf 2e kwartaal 2024 start de nieuwbouw.

Heb je vragen over project de Geelvink?
U kan een mail sturen aan plannenvooruwwijk@woonopmaat.nl of contact opnemen met de projectleider bewonersbetrokkenheid Cisca Smit.

Alle genoemde en beschreven data zijn onder voorbehoud van procedures en besluitvorming. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. In geval van voortschrijdend inzicht bestaat de mogelijkheid dat hiervan wordt afgeweken.

Nieuwsbrieven
Meer informatie leest u in onderstaande nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief februari 2024
Nieuwsbrief april 2023
Nieuwsbrief mei 2022
Nieuwsbrief december 2021
Nieuwsbrief september 2021
April 2021
December 2020
Juli 2020
Maart 2020 
September 2019