De Slotvrouwe, Debora Bakelaan

Heemskerk
In ontwikkeling

Details

Plaats Heemskerk
Straat Debora Bakelaan
Opdrachtgever Woonopmaat en gemeente Heemskerk
Start bouw Juni 2020
Start verhuur / verkoop Alle koopwoningen zijn verkocht. Start verhuur nog niet bekend. Dit wordt gepubliceerd op onze website en facebookpagina.
Stedenbouwkundige RRog
Architect Groosman
Aannemer ERA Contour
Projectleider Peter van Raamsdonk
Bewonersbegeleider Cisca Smit

Omschrijving

Bijgewerkt op 14-1-2021

Aan de Tolweg in Heemskerk werkt Woonopmaat samen met de gemeente Heemskerk aan de herstructurering van de Slotheerenbuurt. Project De Slotvrouwe is hier onderdeel van. In het gebied tussen de Debora Bakelaan en de Tolweg komen drie nieuwe woongebouwen. Ze vervangen de vier galerijflats. Verder bestaat het project uit de herinrichting van het openbaar gebied en een reconstructie van de Tolweg. Met dit project wordt het park en Slot Assumburg opnieuw met de wijk verbonden.

ERA Contour bouwt drie slanke woontorens met daarin 21 koop- en 201 huurappartementen. 

In de Slotvrouwe komen 201 huurappartementen in verschillende afmetingen. Het aanbod is gevarieerd en loopt uiteen van studio’s tot 5-kamer appartementen. Het eerste gebouw dat wordt opgeleverd is ‘Zaligheid’. Hierin bevinden zich 70 huurappartementen. Het tweede gebouw ‘Gerechtigheid’ bestaat uit 58 huurappartementen en 24 huurstudio’s. In het derde gebouw ‘Heerlijkheid’ worden 49 huurappartementen en 21 koopappartementen gerealiseerd. In elk gebouw is er een mix van woningtypes, plattegronden en huurprijzen. De eerste toren wordt naar verwachting in april 2022 opgeleverd.

Woonopmaat biedt in dit project verschillende woningtypes aan voor een gevarieerde groep mensen. In onderstaand overzicht staat de onderverdeling van de appartementen, voor wie deze zijn bedoeld en de maximale huurprijs (prijspeil januari 2021).

 

Wettelijke regels voor de verhuur
De woningen worden toegewezen volgens de op het moment van verhuring geldende wettelijke regels met betrekking tot inkomenseisen en passend toewijzen.

Toewijzingsprocedure huurappartementen de Slotvrouwe
Het toewijzen van de appartementen verloopt via een vaste procedure. 

Terugkeerders
De huidige bewoners met een vast huurcontract van de flats aan de Debora Bakelaan hebben recht op terugkeer. De toewijzing van de nieuwbouwappartementen is geregeld in het sociaal plan. De toewijzing gebeurt op basis van fasering en vervolgens op basis van woonduur. Terugkeerders uit de rode flat hebben de eerste keus. Daarna volgen de bewoners uit de blauwe, groene en gele flat.

Heb je hierover vragen, neem dan contact op met bewonersbegeleidster Cisca Smit. Ook voor vragen over verhuizen, huisbezoeken of andere zaken rondom de herhuisvesting kun je bij haar terecht.

Toewijzingsvolgorde
Studio’s
De studio’s worden toegewezen aan jongeren onder de 23 jaar.

Drie- en vierkamerwoningen met recht op huurtoeslag
De drie- en vierkamerwoningen, die bereikbaar zijn voor een- en tweepersoonshuishoudens met recht op huurtoeslag worden in volgorde toegewezen aan:
• Terugkeerders uit het plangebied.
• 55+ met recht op huurtoeslag die een eengezinswoning van Woonopmaat achterlaten.
• Huurtoeslaggerechtigden.

Vijfkamerwoningen met recht op huurtoeslag
De vijfkamerwoningen, die bereikbaar zijn voor driepersoonshuishoudens of groter met recht op huurtoeslag worden in volgorde toegewezen aan:
• Terugkeerders uit het plangebied.
• Drie- en meerpersoonshuishoudens met recht op huurtoeslag.
• Huurtoeslaggerechtigden.

Drie- en vierkamerwoningen zonder recht op huurtoeslag
De drie- en vierkamerwoningen voor huishoudens zonder recht op huurtoeslag worden toegewezen aan:
• Terugkeerders uit het plangebied.
• 55+ zonder recht op huurtoeslag die een eengezinswoning van Woonopmaat achterlaten.
• Kandidaten zonder huurtoeslag met een inkomen tot maximaal € 50.000,-.

Plattegronden zijn nog niet beschikbaar. 

Start verhuur van de huurappartementen is nog niet bekend.

Voor de huurappartementen kunnen nog geen opties worden verstrekt. Heb je vragen over de huurappartementen in dit project?
Neem dan contact op met Woonopmaat via het e-mail adres optie@woonopmaat.nl.

Als je belangstelling hebt voor één van deze woningen kun je dat melden via optie@woonopmaat.nl. Zet je NAW gegevens en e-mailadres in de mail en geef aan dat je belangstelling hebt voor de nieuwbouw aan de Debora Bakelaan. Je komt dan op een lijst met belangstellenden en krijgt van ons informatie als er meer bekend is. Dit houdt niet in dat je bent ingeschreven als kandidaat voor deze woningen. Je kunt je pas als kandidaat registreren als de woningen op onze website als optie zijn opgevoerd. Als belangstellenden opties kunnen nemen, komt er een advertentie in de krant en wordt het gecommuniceerd op deze website, via onze Nieuwsbrief en onze facebookpagina. Zodra er meer bekend is, informeren wij je hierover via onze Nieuwsbrief, website en facebookpagina.

Woonopmaat en ERA Contour ondertekenen realisatieovereenkomst voor de start van nieuwbouwproject De Slotvrouwe


Zie het nieuwsbericht van 14 januari 2020

 

Planning 2020

April
Sloop groene flat
Opstellen inrichtingsplan De Slotvrouwe
Bouwrijp maken 'Zaligheid' en 'Gerechtigheid'

 

 

Juni
Medio juni start bouw 'Zaligheid' (verwachte oplevering april 2022)

Juli
Start bouw 'Gerechtigheid' (verwachte oplevering augustus 2022)

Augustus
Bouwrijp maken 'Heerlijkheid'

Oktober
Start bouw 'Heerlijkheid' (verwachte oplevering november 2022)

 

Eerste flat uitgepakt ...

Juli 2021, bekijk de reportage van IJmond Nieuws over de voortgang van het project De Slotvrouwe.

  

Project De Slotvrouwe op stoom

Sjoerd Hooftman, directeur van Woonopmaat en een betrokken bewoner vertelen over het project De Slotvrouwe (augustus 2019).

 Korte foto impressie van de sloop van de rode flat 

Film RTV IJmond Start sloop Debora Bakelaan
Op RTV IJmond is een film te zien over de sloop van de Debora Bakelaan. Uitzending gemist? Bekijk de film hier.

  

Voortgang 2021

Oud- en Nieuwbouw (Foto: Leo Tillmans)

Januari 2021 (Foto: Leo Tillmans)

Nieuwsbrieven

December 2020
Juni 2020
November 2019
Juli 2019
Januari 2019
Oktober 2018
Juni 2018

Sociaal Plan

Bewonersbrieven
Brief maart 2017 Aankondiging huisbezoeken rode flat
Brief februari 2017 Stand van zaken Debora Bakelaan blauwe, groene en gele flat

Klankbordgroep in vergadering
De Klankbordgroep in vergadering

Informatieavond 19-7-2018


Klankbordgroep
Notulen 02-06-2020 
Notulen 22-10-2018 
Notulen 1-10-2018 
Notulen 14-5-2018 
Notulen 19-02-2018
 
Tijdlijn en besluitdocumenten 5-3-2018
Notulen 30-10-2017
Notulen 03-07-2017
Notulen 08-05-2017 - Resultaten enquête 08-05-2017
Notulen 13-03-2017
Notulen 27-02-2017