De Slotvrouwe, Debora Bakelaan

Heemskerk
In ontwikkeling

Details

Plaats Heemskerk
Straat Debora Bakelaan
Opdrachtgever Woonopmaat en gemeente Heemskerk
Start bouw Juni 2020
Start verhuur / verkoop De verkoop is gestart kijk voor meer info op: www.deslotvrouweheemskerk.nl. Start verhuur nog niet bekend. Dit wordt gepubliceerd op onze website en facebookpagina.
Stedenbouwkundige RRog
Architect Groosman
Aannemer ERA Contour
Projectleider Peter van Raamsdonk
Bewonersbegeleider Cisca Smit

Omschrijving

Bijgewerkt op 22-10-2020

Aan de Tolweg in Heemskerk werkt Woonopmaat samen met de gemeente Heemskerk aan de herstructurering van de Slotheerenbuurt. Project De Slotvrouwe is hier onderdeel van. In het gebied tussen de Debora Bakelaan en de Tolweg komen drie nieuwe woongebouwen. Ze vervangen de vier galerijflats. Verder bestaat het project uit de herinrichting van het openbaar gebied en een reconstructie van de Tolweg. Met dit project wordt het park en Slot Assumburg opnieuw met de wijk verbonden.

ERA Contour bouwt drie slanke woontorens met daarin 21 koop- en 201 huurappartementen. Op de website www.deslotvrouweheemskerk.nl vind je alle informatie over dit project.  

Start verhuur van de huurappartementen is nog niet bekend.

Voor de huurappartementen kunnen nog geen opties worden verstrekt. Heb je vragen over de huurappartementen in dit project?
Neem dan contact op met Woonopmaat via het e-mail adres optie@woonopmaat.nl op de website www.deslotvrouweheemskerk.nl.

Belangstellenden die al eerder aangaven interesse te hebben in de nieuwbouw aan de Debora Bakelaan staan al op een lijst met geïnteresseerden. Dit houdt niet in dat je bent ingeschreven als kandidaat voor deze woningen. Je kunt je pas als kandidaat registreren als de woningen op onze website als optie zijn opgevoerd. Je kunt je wel aanmelden als geïnteresseerde. Zodra er meer bekend is, informeren wij je hierover via onze Nieuwsbrief, website en facebookpagina.

Woonopmaat en ERA Contour ondertekenen realisatieovereenkomst voor de start van nieuwbouwproject De Slotvrouwe


Zie het nieuwsbericht van 14 januari 2020

 

Nieuwsbrief juni 2020

Planning 2020

April
Sloop groene flat
Opstellen inrichtingsplan De Slotvrouwe
Bouwrijp maken 'Zaligheid' en 'Gerechtigheid'

 

 

Juni
Medio juni start bouw 'Zaligheid' (verwachte oplevering april 2022)

Juli
Start bouw 'Gerechtigheid' (verwachte oplevering augustus 2022)

Augustus
Bouwrijp maken 'Heerlijkheid'

Oktober
Start bouw 'Heerlijkheid' (verwachte oplevering november 2022)

Project De Slotvrouwe op stoom

Sjoerd Hooftman, directeur van Woonopmaat en een betrokken bewoner vertelen over het project De Slotvrouwe (augustus 2019).

 

Huurdersinformatie

De huidige bewoners met een vast huurcontract van de flats aan de Debora Bakelaan hebben recht op terugkeer. De toewijzing van de nieuwbouwappartementen is geregeld in het sociaal plan. De toewijzing gebeurt op basis van fasering en vervolgens op basis van woonduur. Terugkeerders uit de rode flat hebben de eerste keus. Daarna volgen de bewoners uit de blauwe, groene en gele flat. 

Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact op met bewonersbegeleidster Cisca Smit. Ook voor vragen over verhuizen, huisbezoeken of andere zaken rondom de herhuisvesting kunt u bij haar terecht.

Plattegronden zijn nog niet beschikbaar; er is nog niet bekend wat er wordt gebouwd. Als belangstellenden opties kunnen nemen, komt er een advertentie in de krant en wordt het gecommuniceerd op deze website en onze facebookpagina. Het kan nog wel enige tijd duren voordat er meer bekend is. Voor meer informatie; houd onze website, de berichtgeving in de krant en onze facebookpagina in de gaten. Als u belangstelling heeft voor één van deze woningen kunt u dat melden via optie@woonopmaat.nl. Zet uw NAW gegevens en e-mailadres in de mail en geef aan dat u belangstelling heeft voor de nieuwbouw aan de Debora Bakelaan. U komt dan op een lijst met belangstellenden en krijgt van ons informatie als er meer bekend is. 

Korte foto impressie van de sloop van de rode flat 

Film RTV IJmond Start sloop Debora Bakelaan
Op RTV IJmond is een film te zien over de sloop van de Debora Bakelaan. Uitzending gemist? Bekijk de film hier.

  

 

Planning 2019

Januari
Start van de reconstructie van de Tolweg. Dit duurt een jaar. Voor meer informatie kunt u kijken op www.heemskerk.nl/tolweg of mailen naar post@heemskerk.nl.

Februari
Start bestemmingsplan procedure.

Maart
Stedenbouwkundig plan wordt ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Augustus
De bewoners uit de blauwe flat zijn verhuisd.

September
Start sloop blauwe flat

Informatie over de afsluiting van de Tolweg 
Voor informatie over de afsluiting van de Tolweg verwijzen wij naar www.heemskerk.nl/tolweg 

Communicatie, nieuwsbrieven, sociaal plan, bewonersbrieven 

Nieuwsbrieven
Juni 2020
November 2019
Juli 2019
Januari 2019
Oktober 2018
Juni 2018

Sociaal Plan

Bewonersbrieven
Brief maart 2017 Aankondiging huisbezoeken rode flat
Brief februari 2017 Stand van zaken Debora Bakelaan blauwe, groene en gele flat

Klankbordgroep in vergadering
De Klankbordgroep in vergadering

Informatieavond 19-7-2018


Klankbordgroep
Notulen 02-06-2020 
Notulen 22-10-2018 
Notulen 1-10-2018 
Notulen 14-5-2018 
Notulen 19-02-2018
 
Tijdlijn en besluitdocumenten 5-3-2018
Notulen 30-10-2017
Notulen 03-07-2017
Notulen 08-05-2017 - Resultaten enquête 08-05-2017
Notulen 13-03-2017
Notulen 27-02-2017